Rahajeng Rahina Galunngan lan Kuningan

Rahajeng Rahina Suci Galungan lan Kuningan Om Swastyastu, Rahajeng Rahina Suci Galungan lan Kuningan Dumogi Sareng Sami Kicen Kerahayu...